Refinansiering av lån uten sikkerhet

Ved refinansiering av smålån og kreditter stilles det ingen krav til hverken egenkapital eller sikkerhet. Med såkalt refinansiering kan du søke og få innvilget refinansiering av lån og kreditter inntil 600 000 kroner. For å kvalifisere til et slikt lån må du ha fast inntekt, du må kunne betjene lånet du søker om, og du kan ikke ha betalingsanmerkninger. Lånet har en fleksibel nedbetaling, som gir deg muligheten til å velge mellom 1 og 15 års nedbetaling. Hvor lang nedbetaling du velger påvirker hvor mye lånet vil koste deg totalt.

Les også: https://www.remember.no/refinansiering/tips-om-refinansiering/refinansieringslan/

Lønnsom refinansiering

Retningslinjene for refinansiering har blitt noe strammet inn for å sikre at det skal være lønnsomt for deg å refinansiere. Du får ikke lenger pengene utbetalt til din konto. Når bankene innvilger lån for å utbetale andre lån og kreditter vil de selv betale ut kravene for deg. Denne ordningen sørger for at lånebeløpet går til å betale ut krav og ikke til annet forbruk. Refinansierer du kreditter eller handlekontoer vil du også kunne oppleve at disse blir sperret. Noen banker velger derimot å redusere kreditrammen fremfor å avslutte kontoen du har.

Disse retningslinjene ble innført for å redusere mislighold av gjeld sammen med en intensjon om å redusere den private gjeldsgraden. Det ble også innført strengene krav til bankene da långiver ikke lenger kan yte lån til refinansiering om de ikke kan tilby samme eller bedre lånebetingelser. Dette får betydning for både nominell og effektiv rente, månedlige avdrag og nedbetalingstid. Du kan søke om lengre nedbetalingstid, men du skal ikke få innvilget reduserte avdrag på det du betaler hver måned. Med andre ord, bankene skal tilby bedre lånevilkår slik at ikke lånet blir dyrere.

 • Strengere krav til utbetaling av eksisterende lån og kreditt
 • Kun testere de beløp blir overført til din konto
 • Ønsker du å beholde kreditten må du betale den ut selv

Lån til refinansiering uten sikkerhet

Det finnes forskjellige måter å refinansiere lån på. Kan du ikke stille med sikkerhet er forbrukslån til refinansiering eller refinansieringslån greie alternativer. Begge er usikre lån hvor bankene ikke krever sikkerhet eller egenkapital for å innvilge lånet. Det du derimot må være bevisst på er rentene på slike type lån. Bankene tilbyr ulike renter og på usikre lån ligger de fra 8 % og oppover. Hvilken rente du får avhenger av kredittvurderingen din og hvor stor risiko bankene tar i forhold til å låne deg penger. Hvordan bankene vurderer er individuelt og varierer.

Uavhengig av om du stiller med sikkerhet eller ikke kan ikke lånet overstige fem ganger din inntekt. Når du søker refinansiering vil ikke dette bli vektlagt i like stor grad, siden du søker om lån for å betale ned andre lån. Når gjeldsgraden ikke øker er det årlig inntekt og muligheten til å betjene lånet som vektlegges. Selv om du har lav inntekt kan du få innvilget refinansiering så lenge du tjener mer enn minstekravet på 120 000 kroner i året. Hvor lang nedbetalingstid du får avhenger av hvilket månedsbeløp du kan håndtere.

Lånevilkår og andre betingelser

Siden lån uten sikkerhet havner i samme kategori som forbrukslån, følger lånet de samme retningslinjene og vilkårene som gjelder for andre usikre lån, som for eksempel kreditter og andre små lån. Det er derimot et unntak og det er nedbetalingstiden. Lånene har en fleksibel nedbetaling og du kan nedbetale lånet på maksimum 15 år. Det er anbefalt å velge en så kort nedbetalingstid som mulig for å redusere den totale kostnaden ved lånet. Det er ikke bare renter og gebyrer som påvirker den totale lånesummen, men også nedbetalingstiden vil ha mye å si.

 • Lengre nedbetalingstid kan gi deg mer fleksibilitet
 • Høyere rente enn lån uten sikkerhet
 • Du kan betale ned på lånet raskere ved å øke beløpet på avdragene
 • Betal ekstra når du har anledning
 • Beløpet går uavkortet til refinansiering med de nye retningslinjene
 • Vurder alle aspekter som rente, månedlige avdrag, gebyrer og nedbetalingstid

Når bankene setter renten på lånetilbudet er det tre faktorer som spiller inn. Bankene tar godtgjørelse for å låne ut penger og for inflasjon i samfunnet, som er faste satser og blir tatt med i grunnrenten, også kjent som nominell rente. I tillegg tar bankene godtgjørelse for risikoen de tar ved å låne deg penger. Det er dette som gjør at du for eksempel får høyere eller lavere rente enn naboen. Den effektive renten bestemmes av hvilken grunnrente du får tilbud om og hvilke gebyrer, blant annet etablerings- og administrasjonsgebyrer, bankene krever av deg.

Sammenligne lånetilbud

Før du tar opp et lån burde du sammenligne alle tilbudene på markedet. Dette gjelder også når du søker om refinansiering. Når du sammenligner på en side som for eksempel Refinansiere.net, får du en oversikt over tilbudene og hva du kan forvente av den enkelte bank. Men selv om en bank markedsfører seg med 6 % nominell rente er det ingen garanti for at dette er renten du får tilbud om. For å kunne sammenligne tilbud tilpasset din økonomi må du sammenligne spesifikke lånetilbud. Dette kan du gjøre når du søker gjennom en lånemegler som via en aktør som formidler lånesøknaden til flere forskjellige banker og sender tilbudene til deg.

Når du sammenligner tilbudene er det flere tall du må se på. Det er fort gjort å henge seg opp i hva du skal betale hver måned og det er fristende med et lavere månedsbeløp. Det er imidlertid viktig å huske på at et lavere beløp kan bety to ting, enten at renten er lavere eller at du har en lengre nedbetalingstid. Ved en lang nedbetalingstid vil totalbeløpet på lånet bli høyere siden du betaler renter og gebyrer over en lengre periode. Siden renten beregnes årlig vil effektiv rente gjerne være høyere med en kortere nedbetalingstid, men selve totalbeløpet vil dog bli lavere.

Forbedre mulighetene for refinansiering

Får du ikke refinansiering første gangen du søker kan du forbedre sjansene dine ved å betale ned noen av kravene. Har du flere små krav kan du bli kvitt de minste først ved å betale mer på disse, men ikke glem å betale minstebeløpet på de største kravene. Har du flere kreditter kan du også sperre kortene slik at du ikke kan bruke penger etter å ha nedbetalt. Siden alle kredittrammer regnes som gjeld, selv ubrukt, kan du sjekke hva som er registrert på gjeldsregisteret og si opp eller redusere de som står i null. Øk inntekten din dersom det er mulig!

En vellykket refinansiering

For å få en vellykket refinansiering må du sitte igjen med en lavere lånesum etter refinansiering enn før. Det hjelper ikke å refinansiere lån og kreditter hvis du får mer gjeld i etterkant. Långiver vil utbetale kravene for deg og hvis du har fått innvilget mer lån enn hva du har i krav, vil resterende beløp bli overført til deg. Dette beløpet kan du tilbakebetale med en gang. Slik vil du skrive ned gjelden og redusere lånekostnadene. Dette vil gi deg muligheten til å beholde kredittkort som ikke vil bli sperret eller få reduserte rammer og du kan bestemme over dette selv.

 • Har du behov for kreditt kan du redusere rammen til et beløp du kan betale ut hver måned
 • Betaler du ut forfalt kreditt i rentefri periode unngår du høye gebyrer

Kort oppsummert

Du må ikke ha bolig eller annen form for sikkerhet for å kunne refinansiere. Det du må ha er en fast inntekt over minstebeløpet og evne til å betjene lånet over tid. Du blir kredittvurdert og bankene ber om utgifter til blant annet husleie og andre lån som ikke skal refinansieres for å kunne vurdere. Har du høye utgifter til lån er det store muligheter for å spare ved å refinansiere selv uten sikkerhet. Den største forskjellen med usikret og sikret lån er den renten bankene kan tilby og hvor mye du kan låne fra tilbyder.