Refinansiering – alt om søknad og utbetaling

For mange kan refinansiering av lån være løsningen. Her får du en oversikt over hva refinansiering er, ulike former og sist, men ikke minst: gode råd.

Hva er refinansiering?

Når man refinansierer lån, omgjør man lånet. Det kan dreie seg om å bytte bank eller slå sammen flere smålån. I andre tilfeller handler det om å bake inn billån eller forbrukslån i boliglån. Både boliglån, forbrukslån, kredittkort og billån kan refinansieres.

Hvorfor refinansiere?

Det finnes ulike årsaker til at folk velger å refinansiere. Her er noen eksempler:

 1. Å flytte boliglån fra en bank til en annen
 2. Billån flyttes fra en bank til en annen
 3. Samle flere smålån og kreditter til et større lån
 4. Billån bakes inn i boliglån
 5. Forbrukslån bakes inn i boliglån

Hovedårsaken er at man ønsker bedre rentebetingelser enn man hadde. Ved å flytte lånet sørger man for bedre betingelser. Det kan også dreie seg om at man ved hjelp av refinansieringen slår sammen lån som gir en romsligere økonomi.

Hvem kan søke om refinansiering?

Har du et eksisterende lån, kan du søke om refinansiering. Så og si alle kan dette. Det er derimot ingen selvfølge at du får innvilget søknaden. Månedlige inntekter og utgifter er med på og påvirke lånesøknaden. Det er også tidligere lånehistorikk. Noen søknader ender med avslag. Det kan være ulike årsaker til avslaget. Du skal uansett ikke ta det som en selvfølge å få refinansiert dersom du søker.

Årsaker til at noen får vansker med å refinansiere:

 • Betalingsanmerkninger og inkasso. Har du dette, får du ikke refinansiert. Du bør derfor snarest betale ned innkassogjeld for å få dette til.
 • Hvis du refinansierer boliglån står du på lik linje med førstegangssøkere. Det blir derfor å regne som en ny lånesøknad. Da gjør banken også de samme beregninger og vurderinger som en ny lånesøker. Dette kan medføre at du ikke kan tilfredsstille de krav banken har i forbindelse med lån.
 • Søker du opplåning i boliglån, kan banken stille krav til at pengene brukes til noe konkret. Eksempler på dette er oppussing av bad eller nytt tilbygg. Klarer du ikke vise til noe konkret som øker boligens verdi, risikerer du avslag.
 • Ved en kredittvurdering kan du vurderes som høy risiko.

Tips: Les også refinansiering med medlåntaker.

Ulike former for refinansiering

Som allerede nevnt, finnes det forskjellige former for refinansiering. Man går også fram på ulikt vis når man ønsker denne type endring av lån. Her har du en oversikt over lånene. Vi vil også fortelle deg hvordan du skal gå fram hvis du er en av dem som vurderer å søke om refinansiering.

Refinansiering av boliglån ved å flytte boliglån til ny bank

Du foretar en undersøkelse i markedet om det finnes banker som kan gi deg bedre muligheter enn den du allerede har et kundeforhold til. Ta gjerne kontakt med en lånerådgiver i den eller de bankene du vurderer å bytte til.

Opplåning av boliglån

Her søkes det om en økning av boliglånet. Dette er vanlig å gjøre ved oppgradering av bolig. Bankene godkjenner eller gir avslag på søknad etter visse kriterier. At oppgraderingene enten øker boligens verdi eller kan forhindre verdiforringelse, er ofte viktige faktorer for å få godkjent søknaden. I noen tilfeller dreier det seg også om oppussingsprosjekter som ikke gir verdiøkning, for eksempel oppussing av soverom eller stue, og da vil andre kriterier være gjeldende. Du vil uansett ikke få innvilget en søknad om opplåning uten å vise til noe konkret og nyttig. Kjøp av ny smart-TV er ikke å anse som et kjøp man kan søke opplåning til.

Å bake billån inn i boliglån

En svært vanlig form for refinansiering, er å bake billånet inn i boliglånet. Årsaken til at man gjør dette, er at man ønsker lavere kostnader på lån månedlig. Et billån har ofte høyere rente enn det et boliglån har. Årsaken er at billånet vanligvis er lån uten sikkerhet. I motsetning til boliglånet, der banken tar pant i bolig ved utelatt betaling, er billånet tatt uten pant av bil. Dette medfører høyere rentekostnader, noe som igjen fordyrer de månedlige utgiftene.

Ved å bake billånet inn i boliglånet, sørger du for lavere rentekostnader månedlig. Årsaken er at du da kun betaler renter på et lån og ikke to. Dette er uansett lønnsomt, da rentekostnader på to lån alltid vil være dyrere.

Er det alltid lønnsomt?

Du bør derimot vurdere alle aspekter ved å bake billån inn i boliglån. På kort sikt kan det lønne seg, men ikke nødvendigvis på lang sikt. Baker du billånet inn i boliglånet, betaler du også et lavere beløp på lånet månedlig. Dette medfører at du i prinsippet bruker lengre tid på å betale ned selve billånet enn om du beholder det i sin opprinnelige form. Planlegger du å kjøpe bil i nær framtid, er dette ikke å anbefale, da salg av gammel bil kan dekke en del av kostnadene med billånet.

Kontakt eksisterende bank og søk om refinansiering av billån

Vurderer du å bake boliglån inn i billån, kontakter du banken du har et eksisterende kundeforhold til. Vanligvis må man gå igjennom den samme prosessen som når man søker nytt lån.

Å bake forbrukslån inn i boliglån

Noen velger også å søke om muligheten til å bake forbrukslån inn i boliglån. Dette er ikke uvanlig når det gjelder oppussing. I noen tilfeller er kriteriene i tilknytning til opplåning strengere enn kriterier for refinansiering av oppussingsprosjekt. Dersom du har foretatt en oppussing som har ført til en oppgradering av bolig og/eller økning i verdi, kan dette være en årsak til at banken godkjenner refinansiering.

Kontakt banken du har et eksisterende kundeforhold til og søk om refinansiering.

Refinansiering av flere lån til et lån

Dette er en vanlig form for refinansiering dersom du har flere forbrukslån, smålån og/eller kreditter. Å betale ned flere lån i måneden fordyrer rentekostnadene betraktelig. Hvert eneste lån har sine rentekostnader, og når det gjelder forbrukslån er ofte rentekostnadene høye. Årsaken til at rentekostnadene er høyere ved forbrukslån, er at dette ofte er lån uten sikkerhet. Ved å slå sammen flere smålån inn i et større lån, betaler du kun rente på det ene lånet.

Hvordan søke refinansiering av flere lån?

Det finnes ulike måter å gjøre dette på:

 1. Kontakt banken du har et eksisterende kundeforhold til og undersøk mulighetene.
 2. Foreta et søk på en nettside som samler flere låntilbydere et sted. Tast inn alle opplysninger om din inntekt og gjeld, og få en liste over de beste tilbyderne. Søk dermed om å bytte til det lånet du får anbefalt.
 3. Kontakt en rådgiver i en bank eller annen type finansinstitusjon som foretar denne type refinansiering.

Utbetaling av refinansieringslån

Når du har fått innvilget refinansiering av lån, vil pengene utbetales til den kontoen som det opprinnelige lånet skulle betales til. Får du innvilget refinansiering i en annen bank enn den du opprinnelig hadde, vil din nye bank være skyldig lånebeløpet du hadde i din gamle bank. Dette foregår som oftest ved at du opplyser om tidligere låneforhold, og din nye bank betaler inn det beløpet du skylder din gamle bank. Du har nå flyttet lånet og må betale det ned et annet sted.

I noen tilfeller kan det bety at du får en måned uten å måtte betale ned på lånet. Årsaken er at noen av bankene praktiserer denne form for nedbetaling, at første trekk er måneden etter.