5 feil å unngå når du søker forbrukslån

Mange faller for fristelsen og tar opp et forbrukslån når pengene på konto ikke strekker til. Da er det viktig å tenke før man handler. Det er flere feller man kan gå i som fører til unødvendig dyre lån. Dette kan videre føre til økte økonomiske vansker. Her er fem feil som er vanlige å gjøre når man søker om lån. Unngår du disse, har du større sjanse finne et rimeligere lån.

1. Du sammenligner ikke flere lånetilbydere av forbrukslån

Forbrukslån er allerede en relativt dyr form for lån. De har høyere rentesats enn for eksempel boliglån og har ofte dyrere gebyrer. Dette betyr derimot ikke at alle lån av denne typen er like dyre. Det er stor forskjell på hvilke betingelser de ulike aktørene tilbyr. Det er derfor svært viktig å sammenligne før du søker. Ikke gå i fellen å automatisk bruke banken du alltid bruker, eller å velge første aktør du finner. Bruk litt tid i forkant.

Du kan også gjerne sende søknader til flere tilbydere. De endelige betingelsene får du ikke vite før etter at du mottar lånetilbud. Å søke er uforpliktende. På denne måten kan du sammenligne endelig tilbud, før du velger det beste lånet for deg. For å gjøre denne prosessen enklere kan du bruke lånemeglere. Da sender du inn en søknad, som deretter blir sendt til flere lånetilbydere. Det blir mindre jobb for deg og du får flere tilbud å velge mellom.

2. Du glemmer å sjekke gebyrutgifter

Det er lett å bare fokusere på rente når du sammenligner lån og forbrukslån. Noen av de mer useriøse aktørene utnytter dette, og reklamerer med for lave renter. Det du kanskje overser er at det er store gebyrkostnader i tillegg. Ikke alle aktører er like flinke til å tydelig fortelle deg hva lånet egentlig vil koste.

Sammenlign alltid effektiv rente når du søker lån. Det er dette som er den egentlige kostnaden. En aktør med lav nominell rente kan ha høye gebyrkostander. Dette blir da totalt et dyrt lån.

3. Du velger lengre nedbetalingstid enn nødvendig

Det er fristende å velge så lang nedbetalingstid som du kan. Dette gir tross alt mindre månedsutgifter. Da er det viktig å vite at du totalt ender opp med å betale mye mer i renter og gebyrer. Prøv å betale ned lånet så raskt du kan. Dette vil spare deg for mye i utgifter.

4. Du tar opp unødvendige lån, eller søker om unødvendig store forbrukslån

Tar du opp lån for å betale faste utgifter? Tar du opp unødvendig stort lån for å ha ekstra å rutte med på shoppingturen? Før du tar opp forbrukslån bør du vurdere hva du egentlig har bruk for. Denne type lån burde aldri bli brukt for å finansiere livsstilen din. Når du tar opp et lån, så pass på å bare søke om akkurat så mye som du har bruk for. Desto større lån, desto mer må du betale i renter. Du vil også måtte betale over lengre tid, noe som igjen gir økte gebyrutgifter.

5. Du søker om mange mindre beløp

Dette kan virke motstridende fra forrige punkt. Når du søker om et lån må du søke om så mye som du trenger, men ikke mer. Unngå å søke om mange smålån. Dette vil øke utgiftene totalt sett og gi mindre oversikt. Det er bedre å ha ett litt større lån, enn flere små.

Bruk derfor en del tid før du søker på å faktisk planlegge hva du har behov for. Unngå deretter å søke om hyppige, men mindre beløp. Da blir ofte terskelen for et nytt lån lavt, og utgiftene øker.

Til slutt

Forbrukslån kan være dyre. Derfor bør de aldri være første alternativ. Unngår du feilene over er du på god veg til å unngå de aller dyreste lånene.