Refinansiering med medlåntaker

En medlåntaker på dine lån eller refinansiering, kan bety mange ting. I motsetning til hva navnet sier, vil en medlåntaker ha like mye ansvar som hovedlåntaker. Med en hovedlåntaker og en medlåntaker, vil begge personene ha like stort ansvar for å sørge for at avdragene blir betalt i tide. Derfor er det viktig at hovedlåntaker og medlåntaker kan stole på hverandre, personlig og økonomisk. Dette kan også brukes for å refinansiere gjeld, som teknisk sett kun er et nytt lån.

Disse personene burde søke med medlåntaker

For unge som ønsker å komme seg på boligmarkedet, er det svært vanlig å ha foreldre som medlåntakere. I likhet med unge, bør mennesker som ikke har stor nok egenkapital, generell lav inntekt, eller uten eiendom de kan stille sikkerhet i, finne seg en medlåntaker. Dersom du sitter på betalingsanmerkninger, vil også en medlåntaker være den eneste mulighet du har til å kunne ta opp lån, eller gjennomføre refinansiering. En medlåntaker kan gjør det mulig å få lån når:

Dette er kravene for medlåntaker

For en medlåntaker er reglene strengere enn for en vanlig kausjonist, som sitter på mindre ansvar. Dersom hovedlåntaker ikke lenger betaler ned avdrag, vil alt ansvaret falle over på medlåntaker. For normale lån, vil dette bety at medlåntaker står like fritt til å disponere de lånte pengene. Refinansiering tilbyr derimot ikke noen nye penger, men kun en bedre låneavtale. Her vil medlåntaker stille med sikkerhet og en god økonomisk fortid, for å forbedre situasjonen og vilkårene til lånet for hovedlåntaker. Det er noen krav for medlåntaker:

  1. Ha fylt (minst) 18 år
  2. Være norsk statsborger
  3. Ha en god økonomisk historie
  4. Ikke ha betalingsanmerkninger
  5. Fylle kravet for minsteinntekt

Finn de beste avtalene for refinansiering

Med en medlånetaker vil mulighetene for låneavtaler, og spesielt refinansiering, forbedre seg ytterligere. Før du finner en bank eller finansieringsforetak å refinansiere hos, kan det lønne seg å skrive en låneavtale med din medlåntaker. Dette for å sikre en rettferdig prosess, hvor hver parts ansvar er tydelig definert. Alle spesifikasjoner rundt refinansieringen burde defineres, slik som fordeling av tilbakebetaling, disponering av sikkerhet for lånet, og hvordan skattefradraget skal fordeles. Dette kan gjøres privat, eller i samarbeid med en advokat.

Når begge parter føler seg trygge, kan dere begynne å søke etter refinansiering på nett. Det finnes mange tilbud på nett. Prosessen kan bli litt vanskeligere, dersom det er to personer med på låneprosessen. Siden du nå også har ansvar for en medlånetaker, kan det derfor være greit å ta kontakt med en låneagent for å utarbeide en videre plan og låneavtale. Dette sikrer også at medlånetaker har full kontroll over hele prosessen, som nå blir utført på en profesjonell måte.

Vanlige spørsmål og svar

Hva er en medlåntaker på et lån?

En medlånetaker har et like stort ansvar som hovedlåntaker i et lån. Dette betyr at begge parter vil være ansvarlig for å sørge for at nedbetalinger blir gjennomført. Dersom avdrag ikke betales i tide, vil dette dermed føre til ulemper for alle parter. Vær derfor sikker på din partner, før du signerer under en kontrakt som medlåntaker.

Hvem kan være medlåntaker for meg?

Det viktigste når du velger en medlåntaker, er at dette er en person du kan stole på. For de fleste er deres medlåntaker et nært familiemedlem, som foreldre eller besteforeldre. I mange tilfeller er også samboer en del av refinansieringen, og er signert med som medlånetaker. Selv om du kjenner personen godt, er det viktig å ha en skriftlig kontrakt.

Hva er forskjell på medlåntaker og kausjonist?

I korte trekk er en medlåntaker en mye større del av lånet, i forhold til en kausjonist. Kausjonisten vil kun være en del av låneprosessen, dersom hovedlånetaker ikke lenger klarer å betale avdragene sine. De kan også velge om de ønsker å kausjonere for hele, eller kun deler av lånet. Det skilles også mellom selvskyldnerkausjon og simpel kausjon.